از شیعه هراسی تا اسلام هراسی
دوشنبه ، 10 اسفند 1388 ، 12:09    چاپ فرستادن به ایمیل
این روزها در محافل سیاسی بین المللی استفاده از واژه هایی همچو اسلام هراسی ،شیعه هراسی وحتی ایران هراسی متداول شده است در واقع باید گفت اسلام هراسی پدیده ای امروزی نیست ریشه آن در بین اعراب جاهلیت ویهودیان شبه جزیره عربستان ازهمان آغازین روزهای دین اسلام وجودداشته است وانهم به خاطر عدم فهم ودرک درست از اسلام بوده است دینی که منافی قومی وقبیله ای وطبقاتی را درتعارض باآرمانهایش اعلام می کندبعد از آن نیز ریشه های این پدیده را باید درتاریخ کهنی جستجو کرد که سرشار از سلسله درازی از روابط نا آرام میان غرب (مسیحیت ویهودیت) و اسلام است و در طی این روابط نا آرام، هراس از اسلام در ذهنیت غربی تثبیت شده و موجب شده تا آنان اسلام را چونان خطری جدی بنگرند که تهدید کننده هر چیز غربی است. شاید ریشه این ذهنیت در نوعی تقارن تکراری میان بر آمدن ستاره تمدن اسلامی و فرو شدن ستاره تمدن غربی در طول تاریخ باشد. امروزه، به ویژه پس از حوادث یازدهم سپتامبر بر ابعاد پدیده اسلام هراسی افزوده شده واز این تعبیر با اهدافی خاص به کرات درمحافل بین المللی وافکار عمومی استفاده می شود درواقع اسلام هراسی،شیعه هراسی وحتی ایران هراسی هر سه واژه اشکالی ازیک واقعیت هستندکه در صور مختلف با هدف انزوای دین اسلام درمحافل ضد اسلامی خاصه غرب و وابستگان آنها مورد استفاده قرارمی گیرد از سویی شیعه هرا سی نیز درواقع ان سوی سکه اسلام هراسی است ولی کاربران از این واژه با هدف خاص منطقه ای ودرون دینی استفاده می کنند اگر بخواهیم اهداف غرب ودشمنان اسلام را در کاربری از این تعابیر در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم غرب همواره از اسلام هراسی (با هدف تنش زایی میان مسلمانان و اقلیتهای سایر ادیان) از شیعه هراسی با هدف جلوگیری از شکل گیری قطب نظامی، امنیتی و اقتصادی در جهان اسلام و از ایران هراسی با هدف هدف انزوای جمهوری اسلامی ایران در ساختارسیاسی اجتماعی و امنیتی نظامی منطقه ای استفاده می کند تا با تمرکز جنگ تبلیغاتی بر روی این محور ها از شکل گیری یک نظام امنیت منطقه ای پایدار، فراگیر و بومی، ومبتنی بر تعالیم اسلامی در غالب یک امت واحده اسلامی جلو گیری نماید از این رو غرب با ترسیم وتبلیغ هراس از این مثلث در دنیا به دنبال تثبیت اهداف خود است اهدافی که برای دست یازیدن به آن از همه اشکال ،توانمندی ها وفرصت ها استفاده می کند که نمونه های ان را برای هریک از اضلاع این مثلث در ایجاد جنگهای فرقه ای وترویج فرق ونحله های انحرافی توسط دست آموخته های وابسته در کشورهای مسلمان، افزایش اقدامهای تعرضی علیه شیعیان پاکستان افغانستان وانفجارهای متعدد در شهر های مقدس عراق و، تداوم بی ثباتی های امنیتی ناشی از منازعات فرقه ای در شرق ایران وتعرضات فرقه ای مذهبی در لبنان ،یمن و برانگیختن نزاع ها در میان مسلمانان را می توان اشاره کرد از سویی دیگر استفاده از لابی صیهونیست ها ، در ارائه تصویری زشت از مسلمانان و تصویر اسرائیل به عنوان دولتی ضعیف که از سوی عرب ها و مسلمانان مورد تهدید واقع شده است. و اکتفا به سخن گفتن از اخلاق مسیحی و یهودی، به عنوان اخلاق جهانی مقبول و شایسته پیروی در جامعه امریکایی و اجتناب از اشاره به اخلاق اسلامی و تصویر آن به شکلی منفی و نفرت آور، به گونه ای که یهودیت و مسیحیت در نگاه امریکایی ها الگوی پیشرفت و تمدن و اخلاق جلوه می کند و اسلام به عنوان قدرتی عقب مانده و خطرناک نمایش داده می شودو متصف کردن اسلام به تروریسم و تعصب و تحقیر زن، و عدم تسامح نسبت به غیر مسلمانان و رد دموکراسی و پرستش خدایی غریب و انتقامجو ، طعن و تشکیک نسبت به نبوت پیامبر اسلام (ص) که نمونه های آن را در انتشار کتابهایی همچو آیات شیطانی ،کاریکاتورهای موهن ....شاهد بودیم ،و فعال سازی فعالیت های تبشیری همانند تلاش برای مسیحی کردن مسلمانان و وارد کردن آنان به «محبت مسیحیت»، از حیله های دفاعی ای است که غربی ها برای جبران نفرتشان وبرای جا انداختن اسلام هراسی در افکار عمومی جهانی از خود نشان می دهند البته ضلع دیگر این مثلث را نیز با اقداماتی علیه ایران ودر غالب پروزه ایران هراسی انجام میدهند شکی نیست ایران معاصر با انقلاب اسلامی جانی دوباره وبازتعریفی عمیق از فرهنگ اسلامی وبیداری امت اسلامی را با خود به ارمغان آورد که روح های آزادگی وآزادیخوا هی را درجهان عمق بخشید از این رو پروزه ایران هراسی با هدف انزاوی ایران در منطقه وبه اتهام مهندسی جغرافیایی سیاسی شیعی توسط ایران در منطقه (هلال شیعی ) صورت می گیرد در این پروژه ترسیم چهره ای خطرناک وغیر قابل اعتماد از ایران برای کشورهای منطقه در اولویت سیاستها قرار دارد با تفاسیر بالا در می یابیم که در حال حاضر جهان اسلام در سطح نظام بین الملل با پروژه اسلام هراسی ودر سطح فرامنطقه ای ودرونی با پروژه شیعه هراسی ودر سطح منطقه ای نیز با پروزه ایران هراسی مواجه است ناگفته پیداست هر سه پروزه اگر چه چالشهای پیش رو در مقابل امت واحده اسلامی هستند ولی در کل تمامیت و اتحاد وانسجام در پیکره جامعه جهانی اسلام را نشانه رفته ودرصدد تحکیم مبانی الحادیومسموم خویش هستند. از این رو متولیان امر بایستی شیوه، ابزار و اهداف مثلث تهاجمی «ایران هراسی، شیعه هراسی و اسلام هراسی" را از رویکرد ها وبایسته های امنیت ملی دانسته و مورد ارزیابی قرار داده و بسته های سیاستی جداگانه برای مهار هر کدام از آنها را تدوین کنند چرا که غفلت از این امر میتوانند چالشهایی را برای ثبات امنیت برون مرزی و تحقق امنیت منطقه ای پایدار به وجود آورد. از سویی دیگرتبین اهداف دشمنان از تفکیک اضلاع این مثلث برای جامعه مسلمین می تواند گامی موثر در اتحاد وانسجام مسلمین در مقابل دشمنان واحد دین مبین اسلام بوده وهمانند پیکانی سه ضلعی برچشمان حیله گران جهانی فرود آید.
 

افزودن نظر

کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی